Shedding Snow-Fence - Life'S Pretty Straight Without Fransman.

9 jobb för framtiden

Posted June 13, 2015, 8:56 p.m. By fransman

Hittar en lista i dagens tidning där man listar nio jobb som ska vara gångbara för framtiden. Många av de olika yrken som räknas upp har jag aldrig hört talas om. De nio yrkena man uppmanas att hålla koll på är: digital marknadsingenjör, sjukdomskartläggare, webbutvecklare, E-bokproducent, robotprogrammerare, rubrikoptimerare, hudterapeut, informationsingenjör och medicinforskare. Hudterapeut och medicinforskare vet jag vad det är men de andra yrkesgrupperna, vad är de för jobb?