Shedding Snow-Fence - Life'S Pretty Straight Without Fransman.

Bra för personligheten.

Posted March 3, 2016, 11:37 p.m. By fransman

Många av mina kompisar pluggade aldrig vidare på universitetet. Det gjorde jag inte heller å andra sidan. Men skillnaden är att de flesta som inte pluggade vidare, flyttade inte heller från vår gamla stad, utan de fastnade där. Jag är glad att jag flyttade. För när jag kommer hem möter jag gamla klasskompisar, och de är ganska tragiska tycker jag. Personligen tycker jag att man utvecklas väldigt mycket när man flyttar på sig, för man lär känna nytt folk, och man får nya situationer man måste klara ut. Allt detta är väldigt positivt för ens verksamhet och utveckling faktiskt. Så det känner jag är riktigt bra då ju.